Schoolbooks.ie - Ireland's No.1 School Books Store

Leaving Cert Gaelscoil Books

Maths Formulae & Log Tables (1st - 6th Year) [An Gum]
Awaiting Stock
Bua sa Bhealtriail [Mentor Books]
Teacs & Trialacha 3 - Gnáthleibhéal (Ordinary Level) - New Edition [An Gum]
Teacs agus Trialacha 4 & 5 & 6 & 7 (Pack) [An Gum]

Firici Fillte - Bitheolaiocht - Ardteist - Gnathleibheal & Ardleibheal [Celtic Press (now part of CJ Fallon)]
Bunchlocha na Beatha [Edco]
Deachtoireacht agus Daonlathas, 1920-45 (Rogha 3) [An Gum]
Awaiting Stock
An Domhain Inniu - Today's World [Edco]

Ar Thoir an Fhlaithis agus Tionchar na Criochdhei 1919 - 1949 [An Gum]
An Focloir Beag (Gaeilge-Gaeilge) [An Gum]
Firici Fillte - Ceimic - Ardteist - Gnathleibheal & Ardleibheal [Celtic Press (now part of CJ Fallon)]
Awaiting Stock
Firici Fillte - Fisic - Ardteist - Gnathleibheal & Ardleibheal [Celtic Press (now part of CJ Fallon)]

Beo Beathach! Cuid 2 [An Gum]
Beo Beathach! Cuid A hAon [An Gum]
Náisiúnstáit Agus Teannas Idirnáisiúnta, 1871-1920 [An Gum]
Beo Beathach! Leadhar Saothair [An Gum]

Ríocht na Súl [An Gum]