-->

Schoolbooks.ie - Ireland's Favourite School Book Store

Gaelscoil

Maths Formulae & Log Tables (1st - 6th Year) [An Gum]
Bua sa Bhealtriail [Mentor Books]
Teacs & Trialacha 3 - Gnáthleibhéal (Ordinary Level) - New Edition [An Gum]
Teacs & Trialacha 1 - New Edition (2019) [An Gum]

Teacs & Trialacha 2 - Ardleibhéal (Higher Level) - Old Edition [An Gum]
Teacs agus Trialacha 4 & 5 & 6 & 7 (Pack) [An Gum]
Bunchlocha na Beatha [Edco]
Awaiting Stock
An Domhain Inniu - Today's World [Edco]

Deachtoireacht agus Daonlathas, 1920-45 (Rogha 3) [An Gum]
Ar Thoir an Fhlaithis agus Tionchar na Criochdhei 1919 - 1949 [An Gum]
Discontinued
Geo Nua - New Geo: Irish Edition [Edco]
An Focloir Beag (Gaeilge-Gaeilge) [An Gum]

Firici Fillte - Ceimic - Ardteist - Gnathleibheal & Ardleibheal [Celtic Press (now part of CJ Fallon)]
Firici Fillte - Eolaiocht - An Teastas Soisearach - Gnathleibheal & Ardleibheal [Celtic Press (now part of CJ Fallon)]
Discontinued
Dean Reidh - Lifewise: Irish Edition [Edco]
Náisiúnstáit Agus Teannas Idirnáisiúnta, 1871-1920 [An Gum]

Beo Beathach! Cuid A hAon [An Gum]
Beo Beathach! Cuid 2 [An Gum]
Teacs & Trialacha 2 - Ardleibhéal (Higher Level) - New Edition (2020) [An Gum]
Teicneolaiocht Abhar - Adhmad - Teacsleabhar [An Gum]

An Ghrafaic Theicniuil [An Gum]
Eolas ar an tSli Leabhar na nDaltai [Veritas]
Ríocht na Súl [An Gum]
Awaiting Stock
Focas ar an Stair : Teacsleabhair [An Gum]
50% OFF

An Garbhan [An Gum]
Eolas ar an tSli Am Urnai [Veritas]
50% OFF