-->

Schoolbooks.ie - Ireland's Favourite School Book Store

Sixth Class Leabhair don Gaelscoil Books

Seaimpin na dTablai 6 - Rang a Se [Educate.ie]
Seidean Si - Fite Fuaite (Leabhar an Dalta H) [An Gum]
Gaeilge le Cheile Rang 6 [Prim-Ed Publishing]
Bliain Choineartaithe [Veritas]

Siul Siar 4 - 2nd Edition [Prim-Ed Publishing]
Beo go Deo 8 - Sacramental Workbook [Veritas]
Gafa Le Mata 6 - Rang a Sé [CJ Fallon]
Mata Draiochta 6 [CJ Fallon]

Beo go Deo 8 - Workbook [Veritas]
Gafa Le Mata 6 - Shadow Book / Scáthleabhar [CJ Fallon]
Soilse Leabhar 8 - Tonnta [CJ Fallon]
Soilse Leabhar 7 - Gleannta [CJ Fallon]

Mata Draiochta Scathleabhar 6 [CJ Fallon]
Timpeall an Domhain - Rang 6 - Workbook [Folens]
Timpeall an Domhain - Rang 6 - Text & Workbook Set [Folens]
Mata Beo - 6th Class [Folens]

Eolaiocht Bheo - 6th Class Pupil's Book [Carroll Heinemann]