Schoolbooks.ie - Ireland's No.1 School Books Store

Junior Cert Gaelscoil Books

Teacs & Trialacha 2 - Ardleibhéal (Higher Level) - New Edition [An Gum]
Teacs & Trialacha 1 - New Edition [An Gum]
Geo Nua - New Geo: Irish Edition [Edco]
Dean Reidh - Lifewise: Irish Edition [Edco]

An Focloir Beag (Gaeilge-Gaeilge) [An Gum]
Firici Fillte - Eolaiocht - An Teastas Soisearach - Gnathleibheal & Ardleibheal [Celtic Press (now part of CJ Fallon)]
Eolas ar an tSli Leabhar na nDaltai [Veritas]
Teicneolaiocht Abhar - Adhmad - Teacsleabhar [An Gum]

Focas ar an Stair : Teacsleabhair [An Gum]
An Ghrafaic Theicniuil [An Gum]
Eolas ar an tSli Am Urnai [Veritas]