-->

Schoolbooks.ie - Ireland's Favourite School Book Store

Leabhair don Gaelscoil

Briathra [Gill Education]
Awaiting Stock
Irish Grammar Glance Card: 3rd - 6th Class [An Gum]
Gafa Le Mata - Naionain Shinsearacha Paicead [CJ Fallon]
I nGra De 2 - Senior Infants [Veritas]

Seaimpin na dTablai 4 - Rang a Ceathair [Educate.ie]
Atlas Bunscoile [An Gum]
Seaimpin na dTablai 5 - Rang a Cuig [Educate.ie]
Seaimpin na dTablai 6 - Rang a Se [Educate.ie]

Nach Iontach an Domhan E! - Naionain Shinsearacha [CJ Fallon]
Timpeall an Domhain - Naionain Shinsearacha [Folens]
Seidean Si - Fite Fuaite (Leabhar an Dalta H) [An Gum]
Bliain Choineartaithe [Veritas]

Gaeilge le Cheile Rang 4 [Prim-Ed Publishing]
Mo Litriu agus Frasai [Rainbow Education]
Gaeilge le Cheile Rang 5 [Prim-Ed Publishing]
Mata Draiochta - Naionain Shinsearacha [CJ Fallon]

Dialann Obair Bhaile [4Schools.ie]
Mata Beo - Senior Infants [Folens]
Gaeilge le Cheile Rang 6 [Prim-Ed Publishing]
Gafa Le Mata 4 - Shadow Book / Scáthleabhar [CJ Fallon]

Gafa Le Mata 6 - Shadow Book / Scáthleabhar [CJ Fallon]
Gafa Le Mata 5 - Rang a Cúig [CJ Fallon]
Siul Siar 4 - 2nd Edition [Prim-Ed Publishing]
Gafa Le Mata 6 - Rang a Sé [CJ Fallon]

Mata Draiochta 5 [CJ Fallon]
Discontinued
Beo go Deo 7 - Workbook [Veritas]
Siul Siar 3 - 2nd Edition [Prim-Ed Publishing]
Feach Thart - Eolaiocht - Rang 4 [An Gum]

Mata Draiochta 4 [CJ Fallon]
Siul Siar 2 - 2nd Edition [Prim-Ed Publishing]
Mata Draiochta 6 [CJ Fallon]
Soilse Leabhar 3 - Seoda [CJ Fallon]

Soilse Leabhar 8 - Tonnta [CJ Fallon]
Mata Draiochta Scathleabhar 5 [CJ Fallon]
Na Gutai Fada - Leabhar Oibre - Ceim 2 [Muintearas]
Soilse Leabhar 4 - Lasracha [CJ Fallon]

Discontinued
Beo go Deo 8 - Sacramental Workbook [Veritas]
Mata Draiochta Scathleabhar 6 [CJ Fallon]
Soilse Leabhar 7 - Gleannta [CJ Fallon]
Timpeall an Domhain - Rang 4 - Workbook [Folens]

Feach Thart 2 - Senior Infants [An Gum]
Soilse Leabhar 6 - Coillte [CJ Fallon]
Discontinued
Beo go Deo 8 - Workbook [Veritas]
Mata Draiochta Scathleabhar 4 [CJ Fallon]

Timpeall an Domhain - Rang 5 - Workbook [Folens]
Timpeall an Domhain - Rang 6 - Text & Workbook Set [Folens]
Timpeall an Domhain - Rang 6 - Workbook [Folens]
Timpeall an Domhain - Rang 4 - Text & Workbook Set [Folens]